Jox har vid flera tillfällen struntat i att söka vård då hen inte känner sig lyssnad på.

Jox har vid flera tillfällen struntat i att söka vård då hen inte känner sig lyssnad på. Foto: Privat

Tjocka nekas rätt vård: "Tror att vi är svagare människor"

Forskning visar att tjocka oftare diskrimineras inom vården än normalsmala

SVERIGE. Tjocka människor upplever oftare att de diskrimineras inom vården än normalsmala personer. Nu visar forskning att det inte bara är en upplevelse hos den enskilde individen utan faktisk diskriminering. "Man blir ledsen, arg och frustrerad när ens besvär inte tas på allvar bara för att man är tjock, säger Jasmin Gomaa, som fått slåss för sin rätt till vård.

Jasmin Gomaa, Erika Nors och Jox berättar alla om hur de på grund av sin storlek både nekats adekvat vård och gång efter gång fått ovälkomna råd om hur de borde förändra sitt liv.

– Det blir till slut att man inte orkar söka vård. Allt skylls på ens vikt. Man får ofta kämpa för att få en diagnos, berättar de.

En incident som Jasmin minns tydligt var när hon stukade foten illa och på sjukhuset fick höra att det berodde på att hon var tjock.

– Läkaren sa att överviktiga skadar sig oftare för att de är svagare människor. Att jag stukat foten för att jag gick med klackar på kullersten tog man inte hänsyn till, berättar hon.

Jasmin Gomaa och Erika Nors har båda fått ovälkomna kommentarer angående sin livsstil och även nekats adekvat vård för åkommor som inte alls rör deras kroppsstorlek.

Jasmin Gomaa och Erika Nors har båda fått ovälkomna kommentarer angående sin livsstil och även nekats adekvat vård för åkommor som inte alls rör deras kroppsstorlek. Foto: Privat

Jasmin, Erika och Jox, som lärt känna varandra genom en studiecirkel hos Malmö Fat Front, har flera liknande upplevelser.

– Jag har andningsproblem på grund av en sned näsa, men när jag skulle opereras nekades jag för att en enskild läkare tyckte att det skulle vara för stor risk att söva mig. Det trots att flera specialister redan förordat operation, berättar Erika.

Att ständigt få höra kommentarer om sin vikt och få kämpa för att få vård har gjort att de i bland drar sig för att söka vård.

– När man söker läkare har man redan ett underläge i maktbalansen. Tas ens besvär då inte på allvar blir det att man till slut inte orkar kämpa. I bland tar jag med mig vänner eller familjemedlemmar när jag söker vård som stöd om jag bemöts fettfobiskt av vårdpersonal, berättar Jox, som känt sig både ledsen, arg och kränkt vid besök inom vården.

– Det känns som att ens behov och rättigheter inte tillgodoses. Det gör att man nästan vill tacka de gånger som en läkare faktiskt undersöker och behandlar en för den åkomma man söker för istället för att kommentera ens BMI.

Forskaren Susanne Brandheim, är en av få som faktiskt studerat hur just tjocka bemöts inom vården. I ett reportage i Sveriges radio berättar hon att överviktiga personer känner sig diskriminerade tre gånger så ofta som normalviktiga.

– Det finns en tveksamhet bland forskare om det är en upplevelse hos individen själv eller om det verkligen är en aktiv diskriminering inom vården och allt pekar på att det faktiskt är en aktiv diskriminering på grund av okunskap, säger hon i reportaget.

Jox, Erika och Jasmin är alla eniga om vad som behöver göras.

– Det krävs mer kunskap. Vårdpersonal borde få en utbildning i hur de ska bemöta överviktiga personer. Det är kanske inte alltid bäst att prata om vikt om patienten egentligen söker för något annat. Att alltid anta att ens mående är kopplat till ens storlek kan få förödande konsekvenser. Det finns flera fall där exempelvis inte cancer upptäckts i tid bara för att man tagit för givet att alla problem är kopplade till vikt, säger Jox.

Enligt Susanne Brandheim ligger dock problemet djupare.

– Vårdpersonal bemöter inte feta patienter på ett medvetet dåligt sätt, det är det faktum att de ingår i en hel process av förakt och fördomar som gör att även råd om att ändra livsstil kan upplevas som fördomsfulla. Vården är en del av vad jag kallar en systemisk process, säger hon i en tidigare intervju i tidningen Vårdfokus.

Publicerad 31 August 2019 00:00