”Det är hög tid att någon axlar ansvaret för miljön på våra bibliotek”, säger ordförande Anna Troberg.

”Det är hög tid att någon axlar ansvaret för miljön på våra bibliotek”, säger ordförande Anna Troberg. Foto: Stina Gullander

Mer stök och våld på biblioteken – var femte byter jobb

Ny rapport visar på dyster utveckling

SVERIGE. Andelen bibliotekarier som upplever social oro, våld och aggressivt beteende har ökat de senaste två åren. Det visar en ny rapport från fackförbundet DIK. ”Det är hög tid att någon axlar ansvaret för miljön på våra bibliotek”, säger ordförande Anna Troberg i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på en enkät som skickats ut till förbundets 4 700 medlemmar. Svarsfrekvensen är visserligen bara 34 procent, men samtidigt är det den tredje undersökningen som visar på samma tendens.

Och utvecklingen går överlag åt fel håll:

• Andelen som upplevt social oro har ökat från 86 procent till 93 procent på folkbiblioteken, och från 59 procent till 80 procent på skolbiblioteken.

• Andelen som upplevt våld eller våldsamma situationer har ökat från 39 procent till 55 procent på folkbiblioteken, och från 24 procent till 42 procent på skolbiblioteken.

• Social oro, kränkningar, skadegörelse och hot och våld är mer förekommande på bibliotek som ligger i en förort till en storstad, än på andra bibliotek.

• Var femte folkbibliotekarie (20 procent) och skolbibliotekarie (20 procent) har under de senaste två åren bytt eller funderat på att byta jobb på grund av social oro, hot eller våld. Motsvarande andel i förra undersökningen var 19 procent respektive 16 procent.

– Rapporten tydliggör att arbetsmiljön på allt för många bibliotek lämnar en hel del att önska. Våra medlemmar efterfrågar bättre förutsättningar för att utföra bibliotekens uppdrag. Det kräver både mer resurser till biblioteken och att arbetsgivarna tar problemen på allvar, säger Stina Hamberg, samhällspolitisk chef på DIK.

Fotnot. DIK står för Fackförbundet för kultur, kommunikation och reklam.

Publicerad 26 September 2019 00:00