Bild på den suadiska oljeproduktionsanläggningen som utsattes för en drönarattack, vilket fick priset på olja att rusa i höjden.

Bild på den suadiska oljeproduktionsanläggningen som utsattes för en drönarattack, vilket fick priset på olja att rusa i höjden. Foto: Ritzau Scanpix/Hamad l Mohammed

Insänt: Orimligt att staten tjänar pengar vid oroligheter i omvärlden

INSÄNT. Det är orimligt att intäkterna till statskassan ökar när det är eller blir oroligheter i omvärlden, som till exempel när en saudisk oljeanläggning attackerades.

En stor orsak till att bränslepriset nu är oroligt högt är också till en del den svenska kronans låga värde mot dollarn då oljepriset följer dollarkursen.

Att tillverka bensin kostar runt 4,50 kr/liter och på det priset lägger tillverkaren på ca 1,50 kr/liter, totalt blir det 6 kr/liter. Därefter tillkommer energiskatt med 3,95 kr/liter och CO2-skatt 2,60 kr/liter, det vill säga cirka 6,55 kr/liter. På oljebolagens pris och på ovanstående skatter ökar sedan priset till kund med 25 % moms.

I praktiken är det energiskatt, koldioxidskatt + moms, med andra ord skatt på skatt, som automatiskt medför att vid ett ökat drivmedelspris eller höjda skatter så blir det mer skatteintäkter till statskassan.

2017 inträdde indexeringen av bensin- och dieselskatten som gör att skatten höjs med automatik varje år i samband med årsskiftet utan att något beslut behövs fattas i riksdagen.

Detta innebär att drivmedelspriset varje år ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter, som även blir momsbelagt.

Boo Nilsson

Publicerad 29 September 2019 00:00