Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Foto: André Kvist

Katter föreslås få högre status i samhället: "Säkerställer en god välfärd för djuren"

Utredning överlämnad till minister

SVERIGE. Märkning och registrering av katter ska vara obligatorisk. Det föreslås i en ny utredning som nu lämnats över till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Det finns stora problem med övergivna och förvildade katter i Sverige. Obligatorisk märkning och registrering kan underlätta att skilja dessa åt från ägda katter.

Enligt förslaget ska den som äger en katt se till att den blir märkt och registrerad i ett register som Jordbruksverket ansvarar för, precis samma system som redan i dag finns för hundar.

– Sverige har en ny djurskyddslag och djurskyddsförordning på plats sedan i våras. Det är bra och säkerställer en god välfärd för djuren i Sverige. Den här utredningen är en del i regeringens fortsatta arbete med djurskyddet och jag ser fram emot att ta del av berörda myndigheters, organisationers och andra intressenters synpunkter på utredningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Förslaget skickas inom kort ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer.

Publicerad 29 September 2019 00:00