"Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna" säger Annemarie Gardshol. Foto: Ritzau Scanpix/Henning Bagger

Postnord: Färre brev gör att portot höjs

Även utrikesbrev blir dyrare

SVREIGE. Vid årsskiftet höjs portot för ett brev upp till 50 gram från nio till elva kronor. Orsaken är att Postnord måste kompensera för ökade kostnader när allt färre brev skickas.

I somras började en ny förodning gälla som ger Postnord möjlighet att höja portot för att kompensera för fallande brevvolymer. Enbart i år räknar man med att brevvolymerna kommer att minska med över 10 procent. Samtidigt måste brevbärarna åka sin slinga oavsett hur många brev som finns att dela ut, vilket innebär ökade kostnader.

Därför höjs portot med två kronor från och med årsskiftet. Samtidigt höjs portot för ett utrikesbrev med en krona till 22 kronor.

– Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna, säger Annemarie Gardshol, vd för Postnord Sverige, i ett pressmeddelande.

Postnord aviserar att man även kommer att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten.

– Till skillnad från postoperatörer i många andra europeiska länder får vi inget statsstöd för postservicen och när brevvolymerna faller behöver vi kompensera för våra ökade kostnader per utdelat brev. Jag har full förståelse för att denna portohöjning kommer att påverka de som skickar många brev. Då är det viktigt att påpeka att även efter den här portohöjningen har vi lägst porto i hela Norden, säger Annemarie Gardshol.

Publicerad 30 September 2019 10:27