Nästan varannan ung kvinna (45 procent) i åldern 20-24 år har dessutom tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det kan jämföras med män i samma åldersgrupp där bara 14 procent valde en annan väg.

Nästan varannan ung kvinna (45 procent) i åldern 20-24 år har dessutom tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det kan jämföras med män i samma åldersgrupp där bara 14 procent valde en annan väg. Foto: Fotoduets/Adobe Stock

Varannan ung kvinna tar annan väg på grund av oro för brott

Ökat förtroende för polisen

SVERIGE. Oron att utsättas för brott gör att nästan varannan ung kvinna tagit en annan väg. Det framgår av Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Oron och utsattheten för brott skiljer sig åt beroende på kön och ålder.

När det gäller misshandel är utsattheten störst bland män 16-19 år (11,7 procent). Utsattheten för sexualbrott är å sin sida störst bland kvinnor i åldern 20-24 år (34,4 procent).

Nästan varannan ung kvinna (45 procent) i åldern 20-24 år har dessutom tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det kan jämföras med män i samma åldersgrupp där bara 14 procent valde en annan väg.

– Att tillvaron begränsas är en allvarlig konsekvens av oro för att utsättas för brott som främst drabbar de enskilda kvinnorna, men i förlängningen är det ett problem för oss alla, om målet är att vi ska ha ett jämställt samhälle, säger Sofie Lifvin, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå), i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att förtroendet för polisen har ökat från 42 till 52 procent under perioden 2017-2019.

– Det är positivt att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om har ökat igen efter en minskning 2017, säger Maria Molin, projektledare på Brå.

Nära 200 000 personer har valts ut att svara på frågor januari–april 2019. Men enbart 40 procent har valt att svara, vilket innebär att resultatet bör tolkas med viss försiktighet. En förklaring till det stora bortfallet är att undersökningen numera görs i form av en digital enkät i stället för via telefon.

Publicerad 13 October 2019 00:00