Pensonsåldern planeras höjas redan nästa år.

Pensonsåldern planeras höjas redan nästa år. Foto: Adobe Stock

Så länge behöver vi arbeta i framtiden – beslut om höjd pensionsålder tas i veckan

Ska höjas successivt fram till 2026

SVERIGE. Då vi lever allt längre kommer vi vara tvungna att även arbeta längre. Det enligt ett förslag om höjd pensionsålder som riksdagen fattar beslut om i veckan.

Enligt förslaget som riksdagen ska ta ställning till ska åldern för när svenska arbetstagare ska kunna börja ta ut pension höjas från 61 års ålder till 62-års ålder från och med nästa år. Samtidigt höjs gränsen för hur länge man har rätt att ha kvar sin anställning från 67 år till 68 år, rapporterar TT.

– Vi har ett relativt hållbart pensionssystem i Sverige men för att det ska kunna bestå måste vi kunna höja pensionsåldern i takt med att vi blir äldre, säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande för Socialförsäkringsutskottet, till Nyhetsbyrån.

Tanken är att pensionsåldern sedan ska höjas successivt fram till 2026 då åldersspannet för att börja ta ut allmän pension ska ligga mellan 64-69 år.

Propositionen som riksdagen har att ta ställning till under onsdagen bygger på en överenskommelse från Pensionsgruppen där alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår. V och SD är också de enda partierna som motsatt sig förslaget.

Förslaget

Rätten att börja ta ut allmän pension höjs från 61 -62 år redan nästa år. I samband med detta höjs även åldern för hur länge man har rätt att behålla sin anställning från 67-68 år. Åldersspannet kommer sedan justeras successivt då spannet för att börja ta ut allmän pension kommer ligga mellan 64-69 år.

Åldern för garantipension höjs från dagens 65 år till 66 år 2023.

Publicerad 14 October 2019 11:55