"Vi bedömer att hoten är så pass allvarliga att det inte är rimligt att fortsätta med telefontiderna", säger kommunikationschefen Andreas von Schmalensee. Foto: Mrpratan/Adobe Stock

Myndighet stänger ner telefonlinje efter hot

Försöker påverka bedömningar av elektromagnetiska fält

SVERIGE. Tidigare har det gått att ringa till Strålsäkerhetsmyndigheten för att få information om elektromagnetiska fält. Men nu har telefonlinjen stängts ner efter att medarbetare blivit hotade, rapporterar TT.

Enligt myndigheten har personerna som står bakom hoten försökt att påverka riskbedömningar av elektromagnetiska fält, exempelvis rörande 5G-nätet och mobilstrålning.

– Vi bedömer att hoten är så pass allvarliga att det inte är rimligt att fortsätta med telefontiderna, säger kommunikationschefen Andreas von Schmalensee.

De hotfulla samtalen ska ha pågått under flera års tid. Vid ett tillfälle har anställda till och med blivit hotade utanför myndighetens kontor.

– Det var en person som uppehöll sig i omedelbar närhet till vårt kontor och uttalade hot mot enskilda tjänstemän. Det är orimligt för handläggarna att jobba på det här sättet, därför måste vi tyvärr stänga telefontjänsten, säger Andreas von Schmalensee till TT.

Publicerad 15 October 2019 10:00