Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

2000 hemlösa i Östergötland

Allt fler har ingenstans att sova för natten

ÖSTERGÖTLAND.

På tisdagen arrangerar Linköpings Stadsmissions kontaktcentrum en manifestation om hemlöshet. Under en kvart ska deltagarna ligga på marken, i sovsäck eller under filt.

Av
Lotta Hofström

Linköpings Stadsmission ser att ett ökat antal personer söker sig till dem för stöd, mat och värme. Dessa personer har svenskt personnummer och rätt till stöd från samhället, ett stöd som de inte får menar Stadsmissionen.

I Östergötland lever drygt 2000 personer i hemlöshet, varav 300 i akut hemlöshet.

– Akut hemlöshet betyder att man inte har någonstans att sova för natten, att man är helt och hållet bostadslös. Vi möter många människor som löser det från natt till natt; man sover ute eller i trappuppgångar. Kvinnor hamnar i prostitutionssituationer för att få tak över huvudet för natten, säger Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission.

– Andra fastnar i hemlöshet för att de aldrig kommer loss från en massa andrahandskontrakt, bor på stödboenden och inte får någon långsiktig lösning, fortsätter hon.

Linköpings Stadsmission önskar en ökad dialog med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället för en långsiktig strategi mot hemlöshet. Organisationen ser att Östergötland behöver ytterligare ett boende med tillfälliga sovplatser.

– En verksamhet där människor kan växa utifrån de olika problembilder de har. Vi kan se att det är en grupp som har olika problem, att alla är olika och att det ser olika ut för alla, säger Sanna Detlefsen.

I Motala har kommunen ett akutboende för hemlösa i avtal med Linköpings Stadsmission.

Linköpings Stadsmission

Linköpings Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar i syfte att stötta till egenmakt genom sociala insatser. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och/eller samhälle. Linköpings Stadsmission verkar för ett mänskligare samhälle.

Publicerad 03 December 2019 09:50