"Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Kemikalier som droppas ned i diskhon går rakt ut i Vättern", säger Lisa Lennartsson som är ordförande i Aktion Rädda Vättern. Foto: Lotta Hofström

Minidokumentär vill höja kunskapen om Vättern

"Naturen får betala priset för människans rovdrift"

VÄTTERN.

En minidokumentär syftar till att öka kunskapen om en av Sveriges viktigaste vattentäkter: Vättern. "Det är inte bara flyget och gruvorna som skitar ned i Vättern utan vi behöver alla minska på kemikaliesoppan".

Av
Lotta Hofström

Det säger Lisa Lennartsson som är ordförande i Aktion Rädda Vättern som menar att kortsiktiga ekonomiska intressen och gamla miljöskadliga traditioner alltjämt styr – och förstör – Vättern.

– Naturen får betala priset för människans rovdrift och vi vill att framtida generationer också ska ha en fin sjö att bada i och turista kring, säger hon.

En sex minuter lång dokumentärfilm ”Vättern - Hotad dricksvattentäkt!” har därför tagits fram i samarbete med den flerfaldigt prisade dokumentärfilmaren Tina-Marie Qwiberg. Naturfilmen uppmärksammar mänsklighetens påverkan och utnyttjande av ekosystemen och naturresurserna.

– Det ska vara en fin film där naturen framhävs. En vacker film väcker känslor och vi behöver många som har känslor för Vättern, säger Lisa Lennartsson.

Vättern har en lång omsättningstid, vilket innebär att gifter som hamnat i sjön stannar i drygt 60 år.

– Så man måste vara särskilt försiktig med vad för skit som stoppas i. Sista droppen av det gift, de kemikalier, som hamnar däri idag lämnar inte Vättern förrän 2080, säger hon.

Lisa Lennartsson menar att främsta hoten mot Vättern just nu är dräneringsplanerna vid Karlsborgs flygplats, på andra sidan Vättern i Västergötland, och gruvplanerna i Norra Kärr, på gränsen mellan Östergötland och Småland.

Men också invånarna måste bli försiktigare med att släppa ut gifter.

– Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Kemikalier som droppas ned i diskhon går rakt ut i Vättern, säger hon.

Området vid Karlsborgs flygplats är förorenat av höga halter av miljöfarliga PFAS-ämnen. Aktion Rädda Vättern har tidigare i år protesterat mot dränering på området, vilket regeringen också stoppade. Istället föreslår Aktion Rädda Vättern att området ska saneras och få en reningsanläggning.

Aktion Rädda Vättern riktar skarp kritik mot ett bolags önskemål om gruvdrift av sällsynta jordartsmetaller, som bland annat används till elektronikprodukter, i Norra Kärr eftersom det kan komma att förorena Vättern. Protester kommer också från Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Publicerad 05 December 2019 11:33