Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun har lämnat olika sparförslag. Ett av dem är att lägga ned fältverksamheten.

Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun har lämnat olika sparförslag. Ett av dem är att lägga ned fältverksamheten. Foto: Lotta Hofström

Fältverksamheten i Mjölby nedläggningshotad

Förslaget om avveckling en del av flera sparåtgärder

MJÖLBY.

Kommunen föreslår avveckling av fältverksamheten i Mjölby. Omsorgs- och socialnämnden fattar beslut den 17 december.

Av
Lotta Hofström

Omsorgs- och socialförvaltningen har lämnat olika sparförslag till Omsorgs- och socialnämnden. Ett av dem är att lägga ned fältverksamheten.

Enligt Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) är förslaget om avveckling en del av flera åtgärder som måste göras för att omsorgs- och socialnämnden ska kunna ha en verksamhet som ryms inom den ekonomiska ram som givits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Samtliga åtgärder ska riskbedömas och förhandlas innan nämnden fattar något beslut, säger Anna Johansson.

Fältverksamheten

Fältsekreterarna (fältarna) ska synas och vara där ungdomar vistas både dag, kväll och natt. Fältarna arbetar uppsökande, förebyggande och rådgivande med ungdomar i Mjölby kommun. De ska finnas till hands, ge tips, råd och stöd till ungdomar. Fältverksamheten erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar och deras familjer, samarbete med skola, fritidsgårdar, ungdomshälsan, polis med flera, hjälp och stöd i kontakt med myndigheter samt information till skolklasser, föräldrar, grupper eller enskilda.

Publicerad 10 December 2019 18:00