Mjölby kommun måste spara cirka 15 miljoner kronor 2020.

Mjölby kommun måste spara cirka 15 miljoner kronor 2020. Foto: Arkivbild/Lotta Hofström

Så ska fältarnas arbetsuppgifter lösas

Delar av dem läggs på övriga verksamheter

MJÖLBY. Som en del i ett sparpaket avvecklas fältverksamheten i Mjölby. Övrig verksamhet inom råd, stöd och behandling kommer att ta över delar av de arbetsuppgifter som fältarbetarna har i dag. I övrigt kommer man att se över de resurser och kompetenser som finns inom kommunen, menar Anna E Johansson (S), omsorgs- och socialnämndens ordförande.

Av
Carolina Fransson

Det var strax före jul som omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby fattade beslut om att lägga ner fältverksamheten i kommunen. Kommunen överskred sin budget 2019 och nu måste man spara. Nedläggningen av fältverksamheten är en av flera delar i det sparpaket som kommunen behöver ta till. Sparpaketet innehåller också anpassningar av bemanning/personal inom alla verksamhetsområden, en sänkning av ekonomiskt bistånd och en avveckling av en mötesplats för äldre.

– Besparingarna landar på cirka 15 miljoner kronor. Detta görs för att få en ekonomi i balans, klara effektiviseringskravet som kommunfullmäktige ålagt oss samt för att klara driften av det nya LSS-boendet på Sörby, säger Anna E Johansson, (S) omsorgs- och socialnämndens ordförande.

Mjölby kommun har två fältsekreterare motsvarande 1,5 heltidstjänster.

– På grund av kommunens ekonomiska situation i kombination med de demografiska utmaningarna måste vi tänka om, och anpassa vår ekonomi och våra verksamheter efter de förutsättningarna. Vi är i ett läge där vi måste prioritera, och där vi måste ta ställning till vilka verksamheter som är lagstadgade och inte. Fältverksamheten är en verksamhet som kommunen inte är skyldig att ha, och den prioriteras bort som en del i pusslet att klara vårt uppdrag med mindre resurser. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur övrig verksamhet inom råd, stöd och behandling ska ta över delar av de arbetsuppgifter som fältarna har idag, säger hon.

Råd stöd och behandling kommer till exempel att vara det konsultativa stödet till elevhälsan, menar hon.

Ann-Christine Rehnström, tillförordnad lokalpolisområdeschef hade helst sett att fältverksamheten fått vara kvar.

– Fältarbetarna är viktiga när det gäller kontakten och dialogen med ungdomar. Från polisens sida hade vi önskat att fältverksamheten var kvar och att vi hade kunnat utöka samarbetet så att det hade kunnat bli ännu tätare, säger hon.

Nattvandrarna i Skänninge och Mantorp har haft en nära kontakt med fältarbetarna i Mjölby. De har skrivit brev till kommunen där de i frågasätter hur nedläggningen av fältverksamheten ska kunna spara pengar åt kommunen. En ungdom som hamnat snett måste ju kosta kommunen mer än vad det kostar att arbeta förebyggande, menar de.

– Jag har sett brevet och svarat på det. Vi tog också upp det i nämnden inför beslutet. Råd, stöd och behandling kommer att ta över delar av arbetsuppgifterna och de kommer att få arbeta på ett lite annat sätt. Andra arbetsuppgifter är svårare att lösa, som det brottsförebyggande arbetet, men där får vi se över de kompetenser vi har. Rent krasst avvecklar vi verksamheten för att få ned kostnaderna och vi får använda de resurser vi har, säger Anna E Johansson.

Publicerad 30 December 2019 12:56