"Aktion Rädda Vättern kräver att försvarets övningar ska flyttas till lämpligare platser än dricksvattentäkten för hundratusentals människor" skriver insändarskribenten. Foto: Mårten Bergkvist

Debatt: Nya hot för Vättern

INSÄNT. Vättern är en speciell sjö. Den bildades för mycket länge sen, när inlandsisen drog sig tillbaka. I tusentals år har Vätterns ekosystem utvecklats i ett rent, näringsfattigt och kallt vatten.

På 1950- och 1960-talet hotades Vättern av övergödningen på grund av fosforutsläpp. Men vi lyckades vända trenden och med bland annat avloppsrening och åtgärder i jordbruket är fosforhalten i sjön nu tillbaks på 1800-talsnivå.

Men nu seglar nya hot upp. Bland annat vill Försvarsmakten kraftigt utöka sina skjutningar, sprängningar och flygövningar över Vättern. Vättern har i över hundra år använts som militärt skjutfält och det ligger tusentals ton gammal ammunition på botten. Här måste försvaret ta sitt ansvar och börja sanera.

Aktion Rädda Vättern kräver att försvarets övningar ska flyttas till lämpligare platser än dricksvattentäkten för hundratusentals människor. De aktuella ansökningarna från försvaret att på ett av målområdena ute i sjön öka från 1 000 till 69 000 skott per år, och att femdubbla verksamheten på Karlsborgs flygplats, måste avvisas.

Håller du med? Då bör du kolla vad de politiker du röstar på tycker. För det är kommande regering och riksdag som kommer att fatta viktiga beslut i frågan.

/Elisabeth Lennartsson, ordförande Aktion Rädda Vättern

Publicerad 06 September 2018 16:00