Det är snart två år sedan som Lalandias vd Jan Harris presenterade det kommande jättebygget i Motala. På bilden syns även Camilla Egberth (S), tidigare kommunalråd i Motala.

Det är snart två år sedan som Lalandias vd Jan Harris presenterade det kommande jättebygget i Motala. På bilden syns även Camilla Egberth (S), tidigare kommunalråd i Motala. Foto: Arkivbild

Lalandia blir dyrare än väntat

Budgetunderskott på drygt sex miljoner kronor

MOTALA. Ett underskott på sex miljoner kronor blir facit när Motala kommuns exploateringsbudget för Lalandias etablering i Varamon presenteras.

Av
Pernilla Alsén

Motala kommun har nu presenterat den exploateringskalkyl som upprättats för att kunna genomföra de fem detaljplanerna som möjliggör Lalandias etablering i Varamonområdet. Kalkylen görs för att bedöma om exploateringsprojektet är ekonomiskt försvarbart.

Enligt den nya beräkningen kommer de sammanlagda utgifterna att uppgå till 77,3 miljoner kronor, vilket är 6,3 miljoner mer än i den ursprungliga budgeten. Enligt ett pressmeddelande från kommunen kopplas avvikelserna till de justeringar som gjorts i ursprungsbudgeten, som exempelvis omdragningen av Varamovägen vid Folkets parkområdet, nya parkeringsplatser samt nya gång- och cykelstråk.

På plussidan finns intäkter för försäljning av mark, 61 miljoner kronor, och försäljningen av de övernattningsstugor som finns i områdena Folkets park och Fjällskivlingen, för 10 miljoner.

Kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M) uttalar sig i ett pressmeddelande och enligt honom bör kostnaderna vägas mot de nyttoeffekter som kommunen räknar med ska komma med Lalandia.

– Etableringen av ett Lalandia ger Motala en fantastisk möjlighet och viktiga synergieffekter för hela kommunen. Det innebär fler arbetstillfällen och ett större inflöde av besökare som förhoppningsvis även besöker andra ställen i kommunen, menar Friberg.

Publicerad 20 February 2019 11:03