Kraftvärmeverket.

Kraftvärmeverket. Foto: Carolina Fransson

Mjölby får mer fossilfri värmeproduktion

Rökgaskondensor har lyfts på kraftvärmeverket

MJÖLBY. 2015 stod kraftvärmeverket i Mjölby klart. Nu har den kompletterats med en rökgaskondensor som ska ge ytterligare fossilfri fjärrvärmeproduktion.

Av
Carolina Fransson

Kraftvärmeverket i Mjölby bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att göra förnybar el och minska oljeberoendet i fjärrvärmeproduktionen. Nu har den kompletterats med en 32 ton tung rökgaskondensor som ger 32 gigawattimmars ytterligare fossilfri fjärrvärmeproduktion.

– I och med att vi kompletterar vårt kraftvärmeverk med en rökgaskondensor så höjer vi verkningsgraden med 20 procent och vi får ut 32 gigawattimmar mer fjärrvärme kommenterar Christer Kjellberg, områdeschef på MSE och ansvarig för all kraftproduktion och fjärrvärmedistribution.

Mjölby Kraftvärmeverk

Mjölby Kraftvärmeverk stod klart hösten 2015 och invigdes officiellt 7 april 2016.

Med rökgaskondensorn på plats har den en kapacitet på 10,8 megawatt el och 30 magawatt fjärrvärme.

Kraftvärmeverket eldas med biobränsle. Under 2018 kom 83 procent av bränslet från skogsflis i närområdet och 17 procent från sågverk i regionen.

Publicerad 11 June 2019 00:00