Det råder brist på kockar.

Det råder brist på kockar. Foto: Stock Adobe

Personalbrist inom många branscher

Arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens

MOTALA. Jobb finns, men det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det visar Jobbanalysen som kartlagt kompetensbehovet i Motala. I störst behov av arbetskraft är bygg-, industri- och fordonsbranschen.

Av
Carolina Fransson

Det stora samverkansprojektet Jobbanalysen, med syfte att kartlägga kompetensbehovet i Motala är färdigställt. Jobbanalysen är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala, som påbörjades 1 september 2016 och färdigställs 30 juni i år. Syftet med projektet är att kartlägga de kompetensbehov som finns i Motala under ett till fem år. Totalt har 700 företag intervjuats, varav 120 av dessa besökts. Därutöver har projektet deltagit i de flesta arenor där det lokala näringslivet möts, som exempelvis de branschråd som drivs av Tillväxt Motala AB, företagsfrukostar och hearings.

Den högkonjunktur som varit de senaste åren har gjort att möjligheterna att hitta erfaren personal som kan anställas omgående inte finns tillgänglig på samma sätt som tidigare, och det råder därför stor personalbrist inom de flesta branscher. Rörligheten mellan arbetsplatser har ökat, men den räcker inte till utefter den efterfrågan som finns.

Byggsektorn hade under 2018 en "all time high” och, enligt analysen, sker ingen förändring under 2019. Det är för få som utbildas i förhållande till efterfrågan vilket resulterar i stor brist på VVS-are, plåtslagare, mattläggare, målare, anläggningsarbetare, gräv och maskinförare och ställningsbyggare.

I industrin ser det snarlikt ut. Precis som i byggsektorn är det för få som utbildar sig till verkstadsyrken i förhållande till både efterfrågan och kommande pensionsavgångar. Det råder störst brist på CNC-operatörer, kantbockare, pulverlackerare, underhålls- och servicetekniker, produktionstekniker och maskiningenjörer.

I kategorin fordon är det också stor brist på utbildade, och orsaken är att det är för få som utbildas i förhållande till de pensionsavgångar som ligger framför branschen. Erfarna bil- och båtmekaniker är mycket svårt att hitta och inom tunga fordon än svårare.

Bristen på kockar och serveringspersonal är stor. Det är inte enbart restaurangbranschen som efterfrågar utbildade kockar. Livsmedelshandeln har även dem en ökad efterfrågan i och med att allt fler butiker idag har charkdiskar, och även tillagar mat. Inom branschen ser man också att det finns brist på bagare, kallskänkor och konditor. Det är för få som utbildar sig inom branschen, och vid större etableringar, som exempelvis Lalandia, så kommer efterfrågan att fortsätta öka.

Publicerad 13 June 2019 16:08