I Östergötland är 36 procent inte tillräckligt aktiva.

I Östergötland är 36 procent inte tillräckligt aktiva. Foto: Adobe Stock

Bättre hälsa - men inte hos alla

Stora skillnader beroende på ekonomisk situtation

ÖSTERGÖTLAND. Östgötarna mår allt bättre. Det finns dock stora skillnader i välmående mellan olika grupper i samhället. Det visar en ny folkhälsorapport som undersöker livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa.

Av
Carolina Fransson

Nyligen presenterade Region Östergötland rapporten ”Har hälsan blivit bättre?”. Den visar bland annat att livsvillkor har en avgörande betydelse för vår hälsa. I Östergötland har skillnaderna i hälsa mellan människor med olika livsvillkor – som utbildningsnivå och ekonomisk situation – ökat över tid. Särskilt när det gäller självskattad hälsa, psykisk ohälsa och förlorade levnadsår kan skillnaderna kopplas till ekonomisk situation.

När det gäller levnadsvanor finns stora skillnader mellan människor med hög respektive låg utbildning och inkomst. Två tredjedelar av befolkningen i Östergötland har minst en ohälsosam levnadsvana. De vanligaste är fysisk inaktivitet och för lågt intag av frukt och grönsaker. I Östergötland är 36 procent inte tillräckligt aktiva, enligt rapporten. Däremot har rökningen halverats sedan 2009 och ligger nu på sju procent. Bland låginkomsttagare röker däremot dagligen tolv procent.

– Det är mycket positivt att andelen rökare fortsätter att minska. Det här visar att levnadsvanor går att påverka, men det är viktigt att komma ihåg att vanor inte enbart styrs av medvetna val utan även av sociala sammanhang, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att den psykiska ohälsan i form av ångest, oro och depression ökar i länet, framför allt bland tjejer och unga kvinnor. Det är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Östergötland.

– Det är viktigt att arbeta med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen eftersom ohälsan ökar, men också för att den psykiska hälsan påverkar den fysiska hälsan, säger Lena Lundgren.

Andelen äldre ökar kraftigt och hälsan inom den gruppen varierar stort. Behovet av vård och omsorg kommer att öka i takt med att gruppen blir allt större.

– Genom att satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser i de olika livsmiljöer där människor finns, kan förutsättningar skapas för bättre hälsa för alla. Det är lönsamma investeringar som motverkar sociala skillnader i hälsa, ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa i alla åldrar, kommenterar Kerstin Sjöberg (C) regionråd och 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

Publicerad 19 June 2019 10:17