Snart utvidgas rökförbudet.

Snart utvidgas rökförbudet. Foto: Adobe Stock

Snart blir det utökat rökförbud

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på fler platser

ÖSTERGÖTLAND. Den 1 juli börjar en ny tobakslag gälla. Det blir då rökförbud på allmänna platser som uteserveringar, utanför entréer, på lekplatser, perronger och busshållplatser.

Av
Carolina Fransson

Syftet med det nya rökförbudet är att skydda barn, unga och andra personer med känsliga luftvägar.

Några restaurangägare som vi har pratat med har redan börjat med rökförbud och vittnar om både positiva och negativa reaktioner på förbudet bland sina gäster. Några tycker att det är bra, några inte alls.

Den som äger, driver eller disponerar området där rökförbudet gäller ansvarar för att förbudet hålls. Om någon röker trots tillsägelse kan polis eller ordningsvakt tillkallas. Rökaren gör sig då skyldig till olaga intrång där straffet är böter.

Här får du inte längre röka 1 juli

* Uteserveringar

* I lokaler där barn och unga vistas regelbundet. Det innefattar också platser utomhus som skolgårdar, lekplatser på fritidshem och förskolor.

* På perronger.

* I lokaler för hälso- och sjukvård.

* I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder eller inrättningar med särskild vård eller service.

* Vid entréer dit allmänheten har tillträde. Det gäller till exempel entréer till affärer.

* På inhägnade idrottsplatser, till exempel på läktaren eller vid fotbollsplanen om den är inhägnad.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Publicerad 20 June 2019 09:50