Medborgarna har stort inflytande i Ödeshögs kommuns arbete med ny översiktsplan.

Medborgarna har stort inflytande i Ödeshögs kommuns arbete med ny översiktsplan. Foto: Arkivbild/Pernilla Alsén

Förslag på ny översiktsplan

Ödeshögs kommun samlar in synpunkter över hur kommunen ska utvecklas

ÖDESHÖG. Ödeshögs kommuns senaste översiktsplan är från 2010. Nu vill kommunen förnya den. Ett förslag till översiktsplan har tagits fram och det finns möjlighet att tycka till om, och lämna synpunkter på, den till och med den 30 augusti.

Av
Carolina Fransson

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden, och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses.

Varje mandatperiod ses översiktsplanen över. I bland görs små revideringar, i bland görs en helt ny översiktsplan. Då den förra är snart tio år gammal kommer det nu att göras en ny.

– Det här är en lång process som ska landa i något som är väl genomarbetat. I det första skedet hade vi medborgardialoger i olika delar av kommunen. Vi fick in över 700 förslag, så det var många som ville tycka till. Utifrån de förslagen har vi nu tagit fram ett förslag till översiktsplan, säger Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun.

Det var under hösten 2018- januari 2019 som medborgare i kommunen fick möjlighet att tycka till om Ödeshög i medborgardialoger. De fick svara på frågor som till exempel vad man är stolt över, platser i kommunen som man vill lyfta, vad som är positivt och mindre positivt i kommunen, idéer och förslag på utvecklingsmöjligheter i kommunen.

I det skede man är i nu får länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ, kommunens invånare samt andra myndigheter och sammanslutningar lämna synpunkter på förslaget i ett samråd. Syftet med samrådet är att samla information och fånga upp synpunkter i ett tidigt skede. Idéer som kommer in i det här skedet kan också leda till att man ändrar planförslaget. I dag och i morgon är det drop-in-möten på biblioteket i Ödeshög där medborgarna får möjlighet att träffa politiker och tjänstemän och ha synpunkter på förslaget. Till och med den 30 augusti kan man ta del av, och lämna synpunkter på förslaget. Förslaget finns att läsa på kommunens hemsida och synpunkter kan mailas till kommun@odeshog.se eller lämnas in via post.

Arbetet med den nya översiktsplanen

Ödeshögs kommun tar fram en ny översiktsplan i flera steg.

Steg 1: Tidig medborgardialog.

Steg 2: Framtagande av planförslag (hösten 2018-vintern 2019).

Steg 3: Samråd (Våren-sommaren 2019).

Steg 4: Justering av planförslag (hösten 2019).

Steg 5: Utställning av planförslag (vintern 2019/2020).

Steg 6: Färdigställande av planförslag (våren 2020).

Steg 7: Antagande av översiktsplan ( sommaren 2020).

Några av förslagen i den nya översiktsplanen:

Gröna ytor som har stort värde för rekreation ska inte exploateras.

Mountainbikeleder ska utvecklas och cykelleder skyltas.

Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse, särskilt temporära utställningar och liknande.

Det ska vara en aktiv marknadsföring av kommunen som bo-plats.

Kommunen ska arbeta för att omleda tung trafik från centrum.

Fakta: www.odeshog.se

Publicerad 12 August 2019 13:49