Röding.

Röding. Foto: Adobe Stock

Provfiske av rödingen i Vättern

Bektraktas som ett av landets mest värdefulla fiskbestånd

Av
Lotta Hofström

Länsstyrelserna i Jönköping och Västra Götaland tillsammans med Statens lantbruksuniversitet, SLU, provfiskade under två veckor i juli för att se över fiskebeståndet i Vättern.

Extra provfiske av röding gjordes. Utvärderingen av resultaten ligger till grund för om beslut om fler åtgärder eventuellt kan komma att krävas för att skydda rödingen.

För runt 15 år sedan var rödingbeståndet som sämst. Den ansågs vara utrotningshotad. Men tack vare olika insatser ökade beståndet fram till 2017, då det svängde nedåt igen. Nu återstår att se hur det står till med rödingen.

Röding i Vättern

Rödingen är Vätterns karaktärsart nummer ett och beståndet betraktas som ett av Sveriges mest värdefulla fiskbestånd, enligt Vattern.org. Beståndet bedöms idag som måttlig, under förbättring. Det anses dock vara sårbart för framtida hot såsom överfiske och påverkan av klimatförändring. Sannolikt har rödingens föryngring redan påverkats negativt av ett varmare klimat och förekomsten av signalkräftor vilket gör beståndet extra känsligt för tillkommande påverkan från exempelvis fiske. Fisket efter röding bör därför inte öka.

Publicerad 12 August 2019 10:32