Debattören menar att drama blir för lättsamt inom barn- ungdomsteatern

Debattören menar att drama blir för lättsamt inom barn- ungdomsteatern Foto: Adobe Stock

Debatt: Det behövs mer allvar inom barn- och ungdomsteatern

Mjölbys teaterprofil Birgitta Wigforss iscensättning av musikalen ”Trollkarlen från Oz ” avslutar sommarens spelperiod. Två föreställningar på Mjölby hembygdsgård utgör dess slutstation men fortsättning kommer att följa redan nästa sommar.

”Trollkarlen från Oz” som bygger på Lyman Frank Baum bok riktar sig i första hand till barn och unga men även vuxna kan ha stor behållning av den existentiella tematik som finns i dramat.

Denna föreställning införlivar flera djurkaraktärer som finns med i den litterära förlagan men som inte förekommer i Victor Flemings klassiska filmatiseringen från 1939. Fågelskrämman som saknar begåvning, Plåtmannen som saknar hjärta och Lejonet som saknar mod samt Dorothy som möter dessa gestalter i landet Oz är dock fortfarande föreställningens huvudkaraktärer. Handlingen är vandringen till trollkarlen från Oz som de önskar ska skänka dem de egenskaper de saknar.

2017 gjorde Ung scen öst en iscensättning av ”Trollkarlen från Oz”. Ung scen öst utgick från Viktor Flemings klassiska filmatisering i vilken Judy Garland spelade huvudrollen. Judy Garland gjorde stor succé som Dorothy. Ung scen öst fördelade dock Dorothy till fyra rollkaraktärer i ett slags försök gestalta det flerbottnade och existentiella. Dorothys resa är här tydligt psykologisk. Det är i sitt inre hon finner sin begåvning, hjärta och mod.

Ung scen östs tolkning av ”Trollkarlen från Oz” var således långt ifrån den klassiska filmatiseringen och än mer avlägsen den litterära förlagan. Iscensättningen var dock ett seriöst försök att framställa dramats existentiella tematik men den hade svårt att nå fram till publiken. Publiken rycktes sällan med i denna iscensättning.

”Trollkarlen från Oz” i Birgitta Wigforss tappning är däremot synnerligen medryckande. Sång- och dansnumren dominerar nämligen föreställningen och publiken klappar med. Dessa nummer tar emellertid överhanden vilket medför att dramats talade och mer allvarliga avsnitt inte heller i denna iscensättning når riktigt fram till publiken.

Birgitta Wigforss iscensättning är dock närmare originalet än de flesta iscensättningar som gjorts av ”Trollkarlen från Oz”. I motsats till Ung scen östs version låter den rollkaraktärerna finna de önskade egenskaperna på vägen till trollkarlen från Oz. Under vandringen utsätts de för olika prövningar vilka gör att Fågelskrämman finner sin begåvning, Plåtmannen upptäcker sitt hjärta och Lejonet inser att han har ett mod. Trollkarlen från Oz är dock en bluff eftersom han saknar magisk förmåga. Det är således upp till var och en att finna sina egenskaper.

Föreställningen är tydlig i sitt budskap men om det fördes in allvar också i sång- och dansnumren skulle den beröra både barn- och vuxna på ett djupare plan. Det är synd att ”Trollkarlen från Oz” blir ett drama som är allt för lättsamt men detta är dock ett alltför vanligt fenomen inom barn- ungdomsteatern.

Nästa år iscensätter Birgitta Wigforss en fortsättning av ”Trollkarlen från Oz”. Den bygger på Lyman Frank Baums bok från 1904 och heter ”Landet Oz”. Jag hoppas dock att Birgitta Wigforss i denna föreställning finner mod att gestalta mer allvar på scenen.

Dan Berg

kulturpolitisk debattör

Publicerad 19 August 2019 11:22