"Vi vill aktivera de här personerna – nu går vi från ord till handling", säger SPF Seniorerna Stenbockens ordförande Berndt Andersson. Foto: Adobe Stock

Så ska ensamma äldre få hjälp

Depression och psykisk ohälsa – det stora hotet

BOXHOLM.

Under hösten och vintern ska pensionärer i Boxholm ha en studiecirkel som handlar om att minska ensamheten bland äldre. "Vi vill aktivera de här personerna – nu går vi från ord till handling", säger SPF Seniorerna Stenbockens ordförande Berndt Andersson.

Av
Lotta Hofström

Någon har en vältummad adressbok som inte används längre eftersom alla är döda. Någon annan bytte stad för kärleken, men nu är partnern dement och några andra sociala relationer finns inte på nya orten.

Det är exempel på öden som kan drabba äldre, som går att läsa i studiematerialet som pensionärsorganisationerna SPF, PRO och SKPF tagit fram i projektet "Tillsammans mot ensamhet". Under fyra träffar ska studiematerialet användas i en studiecirkel. Målet är att hitta lösningar för att aktivera ensamma äldre.

– Folk blir äldre och äldre och många mister sina anhöriga och bekanta. Det finns alltid personer som tycker att det är skönt att vara ensamma men så finns de som inte är ensamma frivilligt, säger Berndt Andersson från SPF Boxholm.

Berndt Andersson, ordförande i SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm, hoppas att studiecirkeln

Berndt Andersson, ordförande i SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm, hoppas att studiecirkeln "Tillsammans mot ensamhet" kan leda till att ensamma äldre blir aktiverade. Foto: Lotta Hofström

Ofrivillig ensamhet och social isolering är ett stort problem i vårt samhälle, i alla åldersgrupper. Enligt SCB:s levnadsundersökningar är nästan var tjugonde svensk socialt isolerad. Omkring 300 000 personer tros leva sina liv mer eller mindre ensamma. Det största hotet mot äldres livskvalitet är depression, och värst drabbade är kvinnorna. Nästan dubbelt så många kvinnor över 50 år lider av depression jämfört med män, enligt pensionärsorganisationernas studiematerial.

Men samtidigt är äldre män en riskgrupp för självmord. Dubbelt så många män som kvinnor tar sitt liv i åldrarna 65 till 85 år. Självmordstalen är högst i åldersgruppen 80 till 84 år.

– Män är mindre tränade på att ta hand om sin psykiska hälsa. De slår oftare ifrån sig sina känslor. De söker inte hjälp utan tar istället till lugnande medel eller alkohol, konstaterar Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet för TT.

Berndt Andersson känner inte till något självmord på grund av ensamhet i Boxholm. Men ensamhet bland äldre är vanligt förekommande.

– Det är betydligt fler kvinnor som är ensamma eftersom de lever längre. Ensamheten är värre i stan än på landsbygden då man känner de flesta i ett litet samhälle, säger Berndt Andersson.

Under hösten ska pensionärerna i studiecirkeln hitta på aktiviteter som kan minska ensamheten bland äldre i Boxholm.

– Äldre är inte en homogen grupp. De har olika intressen sedan tidigare. Att gå med i en pensionärsförening kan ge delaktighet och den aktivering som behövs, säger han.

Publicerad 19 August 2019 08:00