Vid lusthuset under Trehörnadagen.

Vid lusthuset under Trehörnadagen. Foto: Privat

Trehörnadag på temat skogen

ÖDESHÖG.

Av
Lotta Hofström

Under Trehörnadagen i lördags guidade förre skogsvaktaren Bengt Landers närmare 40 personer till Lysings urskog. Här informerade Lars-Göran Gustavsson, jaktledare och samordnare av eftersök, om jakt och vilt i kommunen.

Lars-Göran Gustavsson, jaktledare och samordnare av eftersök, informerade om jakt och vilt i kommunen. För varje jaktområde måste det finnas en skötselplan om tre år. Vartannat år görs rutor i skogen där älgspillning räknas för att få en uppfattning om tillgången på älg.

Lars-Göran Gustavsson, jaktledare och samordnare av eftersök, informerade om jakt och vilt i kommunen. För varje jaktområde måste det finnas en skötselplan om tre år. Vartannat år görs rutor i skogen där älgspillning räknas för att få en uppfattning om tillgången på älg. Foto: Privat

Kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson (KD) hälsade sedan välkommen till en samling i Lusthuset. Där berättade Göran Carlsson, styrelseledamot i Lysings häradsallmänning, om allmänningarnas historia. Riksagsledamöterna Magnus Oscarsson (KD) och John Widegren (M) höll en samspelt dialog om aktuella skogspolitiska frågor.

Ett 60-tal personer gick vidare till Trehörna kyrka för att ta del av helgmålsbön under ledning av kyrkoherde Fredrik Lennman samt lyssna på Trehörna manskör. Kvällen avslutades med grillfest vid Lusthuset.

Efter hembakat fika i hembygdsgården gick ett drygt 60-tal personer till Trehörna kyrka för att ta del av helgmålsbön under ledning av kyrkoherde Fredrik Lennman och lyssna på Trehörna manskör.

Efter hembakat fika i hembygdsgården gick ett drygt 60-tal personer till Trehörna kyrka för att ta del av helgmålsbön under ledning av kyrkoherde Fredrik Lennman och lyssna på Trehörna manskör. Foto: Privat

Källa: Sture Brolin, ordförande i Trehörna byalag

Publicerad 09 September 2019 15:33