Barn som försvunnit under sommarlovet och inte kommit tillbaka till skolan bör omedelbart anmälas till socialtjänsten, menar experten.

Barn som försvunnit under sommarlovet och inte kommit tillbaka till skolan bör omedelbart anmälas till socialtjänsten, menar experten. Foto: Adobe Stock

Unga försvunna efter sommarlovet

Mörkertalet kan vara stort

MJÖLBY.

Av
Lotta Hofström

Fyra gymnasieelever saknas efter sommarlovet i Mjölby kommun, enligt P4 Östergötland. Men i förra veckan hade skolan ännu inte gjort någon orosanmälan till socialtjänsten. Detta kritiseras av Christina Malmqvist, rådgivare om frågor kring hedersvåld och förtryck, som menar att försvunna barn måste anmälas omedelbart så att arbetet om att få hem dem blir lättare.

Barn som försvinner har oftast invandrade föräldrar och kan utsättas för barnäktenskap, tvångsäktenskap eller uppfostringsresor för pojkar. Mörkertalet för barn som förts ut ur landet kan vara stort då det inte finns någon samlad statistik hos polisen, kommunerna eller socialtjänsten.

Publicerad 09 September 2019 09:04