Klimatförändringarna drabbar Östergötland i form av en blötare och torrare väderlek, enligt Länsstyrelsen och en FN-rapport.

Klimatförändringarna drabbar Östergötland i form av en blötare och torrare väderlek, enligt Länsstyrelsen och en FN-rapport. Foto: Adobe Stock

Klimatpåverkan ger extremare väder i Östergötland

FN-rapport om växthusgasernas effekter

ÖSTERGÖTLAND.

Av
Lotta Hofström

6 981 vetenskapliga artiklar ligger till grund för nya FN-rapporten från klimatpanelen, IPCC, som konstaterar att utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet mer än vad man tidigare trott.

Glaciärerna krymper och havsnivån stiger. Att glaciärer smälter påverkar miljoner människor som är beroende av sötvattnet.

Kraftiga oväder och extremväder spås öka över hela världen. Samtidigt hotas livsviktiga ekosystem i haven av uppvärmning och försurning, vilket medför påverkan på det marina livet. I Skandinavien kan jordskred och laviner vintertid bli vanligare, enligt SVT Nyheter.

Caroline Rydholm, som jobbar med klimatanpassningsfrågor på Länsstyrelsen, säger till P4 Östergötland att här kommer vi att drabbas av ett mer extremt väder med en blötare och torrare väderlek.

Den förstärkta växthuseffekten

Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthuseffekten är nödvändig för allt liv på jorden.

När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten och jordens medeltemperatur ökar – vilket kallas global uppvärmning, som i sin tur leder till att klimatet förändras.

Förbränning av fossila bränslen, skogsaverkning och jordbruk orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Källa: Naturskyddsföreningen

Publicerad 26 September 2019 11:37