Mjölby kommun arbetar förebyggande för att tidigt kunna upptäcka barn och unga som kan riskera att fara illa, och där inkluderas även risk att utsättas för hedersvåld, förtryck och tvångsäktenskap.

Mjölby kommun arbetar förebyggande för att tidigt kunna upptäcka barn och unga som kan riskera att fara illa, och där inkluderas även risk att utsättas för hedersvåld, förtryck och tvångsäktenskap. Foto: Pernilla Alsén/Arkiv

Försvunna barnen – så jobbar kommunen

Olika åtgärder beroende på orsak till försvinnande

MJÖLBY.

Hur jobbar Mjölby kommun med barn som inte kommer tillbaka efter sommarlovet?

Av
Lotta Hofström

Barn och unga som plötsligt inte dyker upp i skolbänken kan vara utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap eller, för pojkar, uppfostringsresor utomlands. Enligt den nationella stödlinjen har minst 44 barn förts ut ur Sverige mot sin vilja hittills i år, skriver Svenska Dagbladet. Därför menar experter på frågor kring hedersvåld och förtryck att det är mycket viktigt att skolpersonal gör orosanmälan vid minsta misstanke om att barn kan ha förts bort mot sin vilja.

För att hitta ett försvunnet barn eller ungdom hör skolpersonal av sig till de kontaktuppgifter som lämnats till eleven och dess anhöriga, samt frågar runt bland elevens bekanta.

–Vi kan fråga: När såg ni eleven senast? Har någon haft kontakt med klasskamraten på sociala medier? Det handlar inte om någon polisiär insats utan om medmänsklighet så att alla kan få den utbildning man har rätt till, säger Christer Lordh, skolchef i Mjölby kommun.

"Vi kan fråga: När såg ni eleven senast? Har någon haft kontakt med klasskamraten på sociala medier?"

Skolplikten gäller för grundskolebarn i Sverige, men om eleven varaktigt vistas utomlands upphör den. Gymnasiet är frivilligt men enligt svensk lag måste kommunerna ha koll på vad ungdomar gör istället, vilket kallas det kommunala aktivitetsansvaret. Då kopplas Omsorgs- och socialförvaltningens avdelning Arbete och välfärd in.

Enligt svensk lag är alla som jobbar med barn och unga är skyldiga att orosanmäla till omsorgs- och socialnämnden om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller bland annat personal på skola, fritids, inom sjukvården och polisen.

– Det kan handla om att barnet finns i en miljö som bedöms skada barnet eller att det finns misstanke om hedersrelaterade inslag. Det är en bedömning som sker ute på skolan av de som möter eleverna. Rektorn avgör i dialog med personalen om nästa steg, säger Christer Lordh, skolchef i Mjölby kommun.

Det kommunala aktivitetsansvaret gäller även om ingen orosanmälan gjorts. Om en orosanmälan görs vid misstanke om tvångsäktenskap, heder eller liknande inleds en utredning där en omedelbar skyddsbedömning görs för att veta hur behovet ser ut för den enskilde, förklarar Anna Johansson (S) som är ordförande i Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun.

Kommunen åker inte till ett annat land och hämtar ett utsatt barn, men beroende på vad skyddsbedömningen visar vidtas olika åtgärder i form av stöd eller insatser. På svensk mark kan det vara en placering eller skyddsplacering.

– Om barnet eller ungdomen befinner sig utomlands är det ju såklart svårare, exempelvis gäller ju inte våra lagar såsom exempelvis Lagen om vård av unga (LVU) utanför Sveriges gränser. I de här fallen samarbetar socialtjänsten med bland annat utrikesdepartementet och ambassaden i det aktuella landet. Hur man hanterar det individuella ärendet beror på vilket land det gäller, förklarar Anna Johansson.

Mjölby kommun arbetar förebyggande för att tidigt kunna upptäcka barn och unga som kan riskera att fara illa, och där inkluderas även risk att utsättas för hedersvåld, förtryck och tvångsäktenskap. Här samverkar Omsorgs- och socialnämnden och Utbildningsnämnden.

– En av våra ambitioner är att elever och skolpersonal ska veta om socialtjänstens roll och vilket stöd man kan få. Till exempel besöker våra fältare och myndighetsrepresentanter från Socialtjänstens myndighet (IFO) alla grund- och gymnasieskolor för att informera. Hittills har vi hunnit med 20 av 35 besök, vi räknar med att ha varit på samtliga skolor innan årets slut, säger Anna Johansson.

Publicerad 27 September 2019 10:01