Skolorna i Mjölby har fått svar på varför ungdomarna inte kommit tillbaka.

Skolorna i Mjölby har fått svar på varför ungdomarna inte kommit tillbaka. Foto: Adobe Stock

Sex barn från Mjölby försvann efter lovet – två kvar utomlands

En orosanmälan har gjorts: "Eleven på väg tillbaka"

MJÖLBY.

En elev från grundskolan och fem från gymnasieskolan dök inte upp när skolan började efter sommarlovet. Inom tre veckor efter terminsstarten var samtliga lokaliserade.

Av
Lotta Hofström

Skolorna har fått svar på varför ungdomarna inte kommit tillbaka. Ett grundskolebarn och en gymnasieungdom är kvar utomlands. Två har fått avslag på sin asylansökan och fått lämna landet. Två har inte rest från Sverige, men vill inte gå i gymnasiet.

När det gäller grundskoleeleven tog föräldrarna själva så småningom kontakt med skolan för att meddela att barnet är kvar i hemlandet för studier. Ingen orosanmälan gjordes i det fallet.

– Det är vårdnadshavaren som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt, vilket innebär att om ett skolpliktigt barn vistas utomlands, ska den som har vårdnaden om barnet antingen ansöka om ledighet eller om att barnet ska fullgöra sin skolplikt på annat sätt. ”På annat sätt” innebär att det ska finnas ett fullgott alternativ till den undervisning som erbjuds i Sverige. För att rektor ska kunna godkänna att utbildningens ska kunna ske på annat sätt än i svensk skola, så måste det finnas starka skäl. I de fall eleven varaktigt vistas utomlands upphör däremot skolplikten. Bedömningen om det ska göras en orosanmälan är med andra ord beroende av situationen och hur rektor kan säkerställa att barnets skolplikt säkerställs, säger Christer Lordh som är skolchef i Mjölby kommun.

I fallet där en gymnasieelev blivit kvar utomlands efter sommarlovet gjordes en orosanmälan. Om den gjordes av rädsla för hedersrelaterat våld är oklart.

– Då fick man inte tag i eleven och det är inte normalt, säger Christer Lordh. Då har familjesituationen varit sådan att hela familjen varit tvungna att stanna i hemlandet. Men eleven har själv också meddelat att den är på väg tillbaka, fortsätter han.

Publicerad 27 September 2019 10:02