Handledarna Anne-Louise Jonsson och Sussie Johansson, enhetschefen Åsa Johansson och handledarna Susanne Olofsson och Sofie Bohman.

Handledarna Anne-Louise Jonsson och Sussie Johansson, enhetschefen Åsa Johansson och handledarna Susanne Olofsson och Sofie Bohman. Foto: Lotta Hofström

Nu flyttar LSS in i Klockargårdsängen

Då är faluröda huset klart för daglig verksamhet

ÖDESHÖG.

Den dagliga verksamheten för personer med funktionsvariationer ska under senhösten flytta från Solgårdens äldreboende till det faluröda huset i parkområdet Klockargårdsängen.

Av
Lotta Hofström

Under vecka 47 börjar flytten och den andra december premiäröppnas Ängens dagcenter i Klockargårdsängen. De 18 brukarna mellan 18 och 67 år ser fram emot att flytta in i huset som är under pågående byggnation.

– Vi har bara hört positivt från anhöriga och brukare, säger handledaren Susanne Olofsson.

Personal från Ängens dagcenter med enhetschefen Åsa Johansson.

Personal från Ängens dagcenter med enhetschefen Åsa Johansson. Foto: Lotta Hofström

I Klockargårdsängen kommer brukarna att få fler och andra arbetsuppgifter, berättar hon. Ängens dagcenter har sedan tidigare ett välfungerande samarbete med kommunens förstegsverksamhet för personer som behöver stöd att komma ut i arbetslivet.

Förstegsverksamheten håller till i Klockargårdsängen där man arbetar med parkskötsel, odling och service som till exempel tvätt av kommunens bilar. Dessa sysslor kommer att bli mer tillgängliga för LSS-gruppen.

Ängens dagcenter och förstegsverksamheten samarbetar också med Aktivitetshuset Johanna, en daglig verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Gemensam nämnare är att skapa en meningsfull sysselsättning för de cirka 60 personerna.

Här i Klockargårdsängen håller förstegsverksamheten för personer som behöver stöd att komma ut i arbetslivet till.

Här i Klockargårdsängen håller förstegsverksamheten för personer som behöver stöd att komma ut i arbetslivet till. Foto: Lotta Hofström

De dagliga aktiviteterna utgår oftast från brukarens egna intressen.

– Om någon är intresserad av att baka så kan man gå till Aktivitetshuset och göra det, förklarar handledaren Anne-Louise Jonsson.

Ängens dagcenter firar dessutom tioårsjubileum 2019. Handledaren Sofia Bohman hyllar verksamheten:

– Det är mycket skratt och en bra personalgrupp. Man får vara med i både glädje och förtvivlan, säger hon.

– Det är ett roligt jobb. Det är klart att det finns jobbiga dagar –men glädjen övervinner, säger Anne-Louise Jonsson.

Enhetschefen Åsa Johansson med handledarna Anne-Louise Jonsson och Sofia Bohman från Ängens dagcenter, som nu flyttar in ett rött hus i Klockargårdsängen.

Enhetschefen Åsa Johansson med handledarna Anne-Louise Jonsson och Sofia Bohman från Ängens dagcenter, som nu flyttar in ett rött hus i Klockargårdsängen. Foto: Lotta Hofström

Ängens dagcenter har byggts utifrån ett av de tre modulhus som kommunen köpte in i samband med flyktingmottagande. Ett annat har använts för att ge Röks skola nya lokaler.

Modulhuset i Klockargårdsängen har dock byggts om rejält då verksamheten kräver större lokaler. Här finns nu fyra aktivitetsrum: ett syrum, ett skaparrum, ett datarum och ett skruvarrum där man hjälper kommunen med källsorteringen genom att skruva isär prylar. Här finns också ett personalrum, ett stort allrum och kök.

Ängens dagcenter flyttar under vecka 47 in i ett falurött hus i Klockargårdsängen. Här finns sy-, data-, skruvar- och skaparverkstad samt ett stort allrum, kök och personalrum.

Ängens dagcenter flyttar under vecka 47 in i ett falurött hus i Klockargårdsängen. Här finns sy-, data-, skruvar- och skaparverkstad samt ett stort allrum, kök och personalrum. Foto: Lotta Hofström

Enhetschefen Åsa Johansson menar att flytten och det skärpta samarbetet med förstegsverksamheten är ett lyft för hela kommunen. Kvaliten på sysselsättningsverksamheterna och äldreomsorgen kommer att öka, det sistnämda då utrymme på Solgårdens äldrecentrum nu frigörs. Solgården blir nu ett renodlat äldrecenter, vilket behövs då de äldre blir allt fler, och här kommer så småningom delar av vårdcentralen att flytta in.

Åsa Johansson och handledarna från Ängens dagcenter ser positivt på att använda Klockargårdsängen, som de menar är en central pärla. Deras idéer flödar om att utveckla parkområdet: café, bihotell, aktiviterer. Här kan bli en samlingsplats för hela Ödeshög.

– Det är en oas här på sommaren, är jättemysigt. Men det har varit helt dött här så jag hoppas det får lite fart, säger Anne-Louise Jonsson.

Publicerad 30 September 2019 11:20