Sedan millenniumskiftet har det svenska samhället förändrats vilket också påverkar föräldraskapet, förklarar familjebehandlarna Sofie Gärdh och Susanne Wilhelmsson.

Sedan millenniumskiftet har det svenska samhället förändrats vilket också påverkar föräldraskapet, förklarar familjebehandlarna Sofie Gärdh och Susanne Wilhelmsson. Foto: Lotta Hofström

De bjuder in till samtal: ”Våga vara förälder”

✔ Rutiner ✔ Bonusfamilj ✔ Sätta gränser ✔ Kommunikation

ÖDESHÖG.

Familjebehandlare bjuder in mammor och pappor till öppna samtal om föräldraskapets utmaningar. "I dag finns en osäkerhet om vad man får göra och inte – men du ska våga vara förälder! Det är ditt ansvar att sätta gränser och att lära barnen om rätt och fel", säger Sofie Gärdh.

Av
Lotta Hofström

– Det är inte enkelt att vara förälder i dag. Det är mycket att förhålla sig till, fortsätter hon.

Sedan millenniumskiftet har det svenska samhället förändrats vilket också påverkar föräldraskapet. Bonusfamiljer och nya familjekonstellationer som ställer krav på samarbete är vanligare, föräldrarnas tid tillsammans med sina barn minskar, utbudet av aktiviteter att göra är större, idéer om jämställdhet utmanar mammornas och pappornas roller, mobiltelefoner och datorer har blivit en del av vardagen och informationen från sociala medier påverkar våra val och syn på oss själva.

Sofie Gärdh och Susanne Wilhelmsson är familjebehandlare på socialförvaltningens familje- och ungdomsstöd (FUS). Ibland kommer familjer till dem efter att ha varit i kontakt med Socialkontoret, men många föräldrar hör själva av sig för att få samtala med en professionell och erfaren person om sin familjesituation.

– Hit kan alla föräldrar vända sig med frågor och funderingar, säger Susanne.

Sofie Gärdh och Susanne Wilhelmsson är familjebehandlare på socialförvaltningens familje- och ungdomsstöd (FUS).

Sofie Gärdh och Susanne Wilhelmsson är familjebehandlare på socialförvaltningens familje- och ungdomsstöd (FUS). Foto: Lotta Hofström

Under hösten bjuds alla föräldrar i Ödeshög in till gruppsamtal om föräldraskap med temat "Våga vara förälder" som startar torsdagen den tredje oktober klockan 17.00. Här ska föräldrarna kunna ge varandra tips och trix för att lösa vardagliga situationer och kunna fråga familjebehandlarna om råd. Det är föräldrarnas egna önskemål om diskussionsämnen som kommer att styra samtalen.

– Det kommer att vara öppna diskussioner om här- och nu-frågor och inte mässande föreläsningar. Alla besitter kunskap som man kan ge till någon annan, säger Susanne.

Träffarna har tagits fram i ett nära samarbete med den kommunala förskolan Skeppet och konceptet är en följd av uppdraget från politikerna att satsa på förebyggande arbete, för att barn inte ska hamna i svårigheter som kan leda till onödiga konsekvenser.

Forskningen visar att den empatiska förmågan hos barn har minskat med 40 procent sedan år 2000. Samtidigt är föräldrar mer ängsliga och återhållsamma när det kommer till att sätta gränser och säga ifrån, menar Sofie och Susanne.

– I snitt umgås vi med full uppmärksamhet till våra barn under tre och en halv minut om dagen. Samtidigt ser vi en ökad skärmtid. Barn måste lära sig och tränas i sociala färdigheter, alltså om hur vi beter oss och är mot varandra. Denna trend måste vi tillsammans vända, säger Sofie.

"Jag brukar säga att föräldern har två händer", säger Sofie Gärdh. "En för kärlek och trygghet och en för tillrättavisande: att vägleda, lära och tala om vad som är rätt och fel. De ska vara i balans och det ena kan inte finnas utan det andra."

Hon och Susanne menar att tid är det bästa vi kan ge våra barn. Tiden kan ses som en investering där avkastningen är en bättre relation till sitt barn.

– Jag brukar säga att föräldern har två händer, säger Sofie. En för kärlek och trygghet och en för tillrättavisande: att vägleda, lära och tala om vad som är rätt och fel. De ska vara i balans och det ena kan inte finnas utan det andra.

– Som förälder ska du vara vägledande för att ditt barn ska bli en bra vuxen, säger Susanne.

Men, betonar de två familjebehandlarna, även om det finns handfasta tips och råd att följa för att göra familjelivet bättre så finns det inga perfekta föräldrar eller perfekta familjer. Susanne och Sofie uppmanar föräldrar att inte jämföra sig för mycket med grannar, vänner eller personer från sociala medier.

– Det ska vara perfekt för mig och mina värderingar och det måste man våga stå för. Alla familjer gör saker på olika vis, säger Susanne.

Nu hoppas familjebehandlarna att föräldrar i Ödeshög tar chansen att utvecklas i föräldraskapet genom att dyka upp på träffarna.

– Men vi sitter inte på facit. Kom ihåg, det är du som är expert på ditt eget barn!

Familjebehandlarnas bästa tips

Våga vara förälder. Utgå från uttrycket "barn gör rätt om de kan". Barnet lär sig om rätt och fel genom att du sätter gränserna.

Det finns inget perfekt föräldraskap. Alla familjer kan vara perfekta på sitt sätt. Jämför dig inte med andra. Våga istället stå för hur ni har det.

Ha vardagsrutiner, och särskilt en stressfri och lugn kvällsrutin. Låt inte barnet titta på bildskärmar innan det ska sova.

Kommunicera. Lyssna på ditt barn och tänk efter hur du ska säga saker så att barnet förstår vad du menar. Förtroende skapas genom ärlighet. Våga säga saker som du ser, våga ställ frågor till barnet.

Tid. Prioritera tid till att vara helt närvarande där du kan ge barnet din fulla uppmärksamhet.

Välj dina krig. Besluta om vilka strider som är viktiga att ta med barnen och fokusera på dem.

Visa på vilket sätt man gör saker istället för att förklara med ord, så att barnet förstår vad som krävs av henne eller honom. Exempel: Lägg strumporna i tvättkorgen tillsammans med barnet.

Ha tålamod.

Tips till separerade föräldrar

Tala aldrig illa om varandra inför barnet.

Man är förälder varje vecka, inte bara varannan.

Vissa regler måste vara samma i varje hem. Det gäller särskilt sådant som kan skada barnet: att använda bilbälte och cykelhjälm t.ex. Men såklart även andra saker som du som förälder tycker är viktigt i din familj.

Utgå från barnets behov och inte ditt eget. Exempel: Du har dåligt samvete för att du inte träffat barnen på en vecka och när din föräldravecka börjar vill du laga extra god mat, ha slappare gränssättning för att slippa konflikter eller liknande. Stopp! Vardag är vardag. Lyxa istället med tända ljus vid middagen eller liknande.

Publicerad 02 October 2019 08:22