Hanteringen av Folkungabygdens pastorats holdingbolag och dotterbolag som drev Wienerbageriet kritiseras av medlemmar som tagit hjälp av korruptionsjurist. Nu kräver 150 medlemmar att kyrkoherden och holdingbolagets ordföranden omedelbart lämnar sina uppdrag.

Hanteringen av Folkungabygdens pastorats holdingbolag och dotterbolag som drev Wienerbageriet kritiseras av medlemmar som tagit hjälp av korruptionsjurist. Nu kräver 150 medlemmar att kyrkoherden och holdingbolagets ordföranden omedelbart lämnar sina uppdrag. Foto: Pernilla Alsén

Turerna kring Wienerbageriet – det har hänt

Kravet: Kyrkoherden och holdingbolagets ordförande ska lämna omedelbart

MJÖLBY.

Efter alla turer om Folkungabygdens pastorat och dess näringsverksamhet, holdingbolaget och Wienerbageriet, ska kyrkoherde Fredrik Lennman lämna sitt uppdrag. Men till våren är inte tidigt nog, enligt 150 medlemmar som kräver omedelbar avgång.

Av
Lotta Hofström

I juli 2019 gick Wienerbageriet i konkurs och blev till salu. I slutet av augusti krävde ett femtiotal medlemmar i Folkungabygdens pastorat att Fredrik Lennman och holdingbolagets ordförande Leif Larsson, som också är ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkorådet, ska avgå.

Den 26 augusti avgick Fredrik Lennman, enligt Kyrkans tidning. Kyrkoherden är en präst som leder all verksamhet i församlingen och pastoratet. Han eller hon är också en arbetsledare för de andra anställda.

– Jag säger inte upp mig på grund av alla tidningsskriverier eller namninsamlingar utan snarare tvärtom, skrev Fredrik Lennman i ett mejl som gick ut till de anställda.

Nu har ytterligare 100 underskrifter samlats in, skriver Corren som sökt Lennman och Larsson. Kravet är nu att de båda ska lämna sina uppdrag omedelbart.

Turerna kring Wienerbageriet

Folkungabygdens pastorat består av församlingar i Mjölby, Skänninge, Boxholm, Vifolka, Väderstad, Ödeshög och Östra Tollstad.

2016 beslutade kyrkofullmäktige att bilda ett holdingbolag. Under sig har det tre aktiebolag: ett för förskoleverksamhet, ett för städning och Mat i Folkungabygden AB.

I mars 2018 köptes Wienerbageriet, som då gått i konkurs i den tidigare ägarens regi, av Mat i Folkungabygden AB. Förhoppningen var att bageriet skulle bidra till den lokala kyrkokassan. Men så blev det inte. Tvärtom.

Bildandet av holdingbolaget samt de ekonomiska besluten kring bageriet har kritiserats av medlemmar och delar av kyrkorådet och kyrkofullmäktige som menar att kyrkans pengar hanteras felaktigt.

I december 2018 beslutade kyrkofullmäktige efter ett förslag av Leif Larsson att sätta in 1,6 miljoner kronor av kyrkans pengar i holdingbolaget, ett aktieägartillskott, och föra vidare till dotterbolaget för att rädda Wienerbageriet.

I januari 2019 lämnade församlingsmedlemmar, med hjälp av juristen Torbjörn Lindhe som är specialist på korruption, en överklagan till domkapitlet, Linköpings stift.

Sedan fick Mat i Folkungabygden AB ytterligare 300 000 kronor från kyrkan.

I ett meddelande på sin hemsida i mars 2019 skrev pastoratet att "kyrkoavgiften från våra medlemmar används inte till att finansiera driften av pastoratets företag. Aktiebolaget ska stå på egna ben och konkurrera med andra företag på egna meriter. För att ett företag på sikt ska kunna gå med vinst behövs dock kapitaltillskott i en uppstartsfas."

Den första mars 2019 fick Wienerbageriet ensamrätt på att leverera mat och fika till minnesstunder i Folkungabygdens pastorat som hålls i kyrkans lokaler.

– Syftet är att skapa en lönsam verksamhet och ett framtida överskott från bageriet till våra medlemmar, sade kyrkoherde Fredrik Lennman då.

Men vad som liknades vid ett monopol kritiserades omgående av såväl begravningsbyråer som lokala företagare och församlingsmedlemmar vilket ledde till att beslutet drogs in. Flera företagare anmälde pastoratet till Konkurrensverket.

I augusti anmäler över 30 församlingsmedlemmar Folkungabygdens pastorat till domkapitlet igen med hjälp av korruptionsjuristen Torbjörn Lindhe, som enligt Corren menar att kyrkofullmäktige överfört pengarna på tvivelaktiga grunder.

Korruptionsjuristen menar att ett bageri inte har en naturlig koppling till församlingens uppgifter, vilket är en bild som domkapitlet inte delar. Däremot menar domkapitlet att pastoratet inte lyckats kommunicera kopplingen till medlemmarna.

Något jäv har domkapitlet inte upptäckt i de beslut som har granskats. Däremot har domkapitlet underkänt kyrkofullmäktiges beslut om att ge styrelsen i holdingbolaget ansvarsfrihet, eftersom fullmäktige då överskridit sina befogenheter.

Folkungabygdens pastorats hemsida skriver Leif Larsson om kritiken att medlemmarnas pengar kastats i sjön: "2018 inbringade medelsförvaltningen ett överskott på 1.813.000 kr. Denna vinst har kyrkofullmäktige beslutat satsa i Wienerbageriet. Tyvärr har dessa pengar förlorats. Men det handlar alltså inte om några medlemsavgifter."

Om kritiken att han sitter på flera stolar skriver Larsson: "Fullmäktigeledamöter har alltid suttit också i kyrkorådet, så också denna mandatperiod. Samtliga i kyrkorådet sitter alltså på "två stolar" och detta har aldrig ansetts som något problem. Vare sig man sitter i kyrkorådet eller bolagsstyrelsen eller kyrkofullmäktige arbetar alla för det gemensammas bästa."

Publicerad 03 October 2019 00:00