Bilden är ett montage.

Bilden är ett montage. Foto: Adobe Stock

Här bor Östergötlands bästa niondeklassare

93,5 procent är behöriga till gymnasiet

VADSTENA.

Flest östgötska niondeklassare med gymnasiebehörighet finns i Vadstena. Här klarade 93,5 procent behörigheten läsåret 2018/2019. Sämst resultat har Mjölby med 76 procent. Det visar Skolverkets nya statistik.

Av
Lotta Hofström

Vadstenas toppresultat beror på att kommunens skolor och politiker har en samsyn om hur eleverna ska stöttas, menar Göran Fältgren (S) som är ordförande kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena.

– Om man har problem kring en elev, så är det aldrig eleven som är problemet utan problemet är att man inte lyckats nå eleven med det man erbjuder. Då får man hitta andra erbjudanden så att man tillslut når eleven, säger han till SVT Nyheter.

Utbildningschefen Christer Lordh säger följande om mjölbyniornas resultat:

– Det är en nedåtgående trend sedan flera år tillbaka och vi har systematiskt försökt rätta till det här. Tyvärr dippar det även i år och det känns inte bra men det finns planer för hur vi ska ta oss ur det här, säger han.

Av de 112 000 elever som gick ut nian i Sverige i våras har strax över 84 procent behörighet till gymnasiet, vilket är lika många som i fjol. Elever som är födda här är oftare behöriga än elever födda utomlands. Resultaten bland utrikesfödda elever är bättre om de kom till Sverige före sin skolstart än under skoltiden.

I riket är 92,8 procent av niorna med föräldrar som har eftergymnasial utbildning behöriga, att jämföra med 75,7 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning.

– Resultaten bekräftar vår bild av vad som behöver göras i svensk skola. Bristen på lärare, skolsegregationen och styrningen på lokal nivå är ödesfrågor som måste hanteras för att ännu fler elever ska lyckas i skolan, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Samtidigt minskar skillnaderna i resultat mellan killar och tjejer.

– I statistiken kan vi se att gapet mellan flickor och pojkar minskar. Pojkarnas behörighet till gymnasiet ökar medan flickornas minskar. Att könsskillnader minskar är något positivt, men det är förstås inte bra att flickornas resultat gått ner något, säger Fredriksson.

Behörighet till gymnasiet bland niondeklassare i Östegötland (procent)

Vadstena 93,5

Söderköping 90,1

Motala 87,1

Boxholm 87,0

Finspång 85,1

Kinda 83,8

Linköping 83,4

Ydre 83,3

Åtvidaberg 83,3

Valdemarsvik 81,4

Norrköping 80,8

Ödeshög 80,8

Mjölby 76,0

Publicerad 04 October 2019 00:00