I april 2017 tecknades markansvisningsavtalet mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Här kommunstyrelsens dåvarande ordförande Camilla Egberth (S) och Lalandias vd Jan Hamit.

I april 2017 tecknades markansvisningsavtalet mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Här kommunstyrelsens dåvarande ordförande Camilla Egberth (S) och Lalandias vd Jan Hamit. Foto: Arkivbild/Carolina Fransson

Kommunfullmäktige beslutar om Lalandia

Avtalen om överlåtelse av mark tas upp på sammanträde på måndag

MOTALA. Detaljplanerna för Lalandias etablering är antagna. Den 24 september godkände kommunstyrelsen i Motala de förslag till avtal som arbetats fram. 14 oktober är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om avtalen för överlåtelse av mark för Lalandias etablering.

Av
Carolina Fransson

Markansvisningsavtalet mellan Motala kommun och Lalandia A/S tecknades den 5 april 2017. Avtalet innebär att kommunen ska sälja mark och fastigheter till Lalandia. Kommunen ska nu även teckna ett avtal som reglerar hur själva genomförandet vid utbyggnad av anläggningarna ska gå till.

Ett godkännande av avtalen innebär att när alla villkor i avtalen är uppfyllda, övergår marken i Lalandias ägo och byggstart kan ske. Ett villkor i avtalen är att detaljplanerna för etableringen ska vinna laga kraft. Alla fem detaljplaner är överklagade och överprövandeprocessen pågår.

Det föreslagna avtalsupplägget har diskuterats med kommunjuristen och kommunens redovisningsenhet. I upprättandet av avtalen har kommunen anlitat affärsjurister. Avtalen som nu ska beslutas och skrivas under av kommunen och Lalandia är resultatet av ett omfattande arbete som gjorts i samverkan med sakkunniga jurister.

Det finns en politisk enighet när det gäller arbetet med Lalandias etablering i Motala.

– Nu är det dags för kommunfullmäktige att ta beslut om avtalen. Det är ett viktigt steg för Lalandias etablering som i sin tur är viktigt för Motala och hela regionen, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

–Arbetet med Lalandias etablering och kommunens arbete med en ny simhall betyder mycket för Motalas utveckling. Båda projekten kan knytas till flera av våra prioriterade områden och resultatmål, fortsätter han.

Avtalen med Lalandia kommer att vara villkorade. Det betyder att de först börjar gälla när villkoren är uppfyllda. Ett sådant villkor är att detaljplanerna ska ha vunnit laga kraft.

Publicerad 11 October 2019 11:49