Det digitala utanförskapet är särskilt stort bland äldre.

Det digitala utanförskapet är särskilt stort bland äldre. Foro: Adobe Stock

Projekt ska minska digitalt utanförskap

Personal utbildas för att brukare på särskilda boenden ska få mer tillgång till digitala tjänster

ÖSTERGÖTLAND. Tillgången till digitala tjänster är på många särskilda boenden liten. Det saknas i många fall internetanslutning och kunskap om vad som går att göra. Det ska projektet "Digitala tjänster för alla" ändra på.

Av
Carolina Fransson

"Digitala tjänster för alla" genomförs i Motala, Ödeshög och Åtvidabergs kommuner. Projektet leds av Regionbibliotek Östergötland och finansieras med medel från Digitalt först med användaren i fokus och Kulturrådet.

Under ett år kommer personal från folkbiblioteken och omvårdnadspersonal på några äldreboenden, LSS-boenden och dagcentrum att utbildas i olika digitala tjänster och hur man på bästa sätt når brukarna. Syftet är att stärka brukarnas delaktighet och självständighet i samhället och att hitta metoder för hur biblioteks- och omvårdnadspersonal kan stötta dem.

Hur ser tillgången till digitala tjänster ut på särskilda boenden i de här tre kommunerna?

– Tillgången till digitala tjänster är otroligt mager för dem. Det skiljer sig lite mellan LSS- och äldreverksamhet. Personer som bor på LSS-boenden, eller går i den typ av dagverksamhet, har ofta en egen surfplatta eller smartphone som de använder. När det gäller de äldre som jag träffat har tre av de knappt 30 som jag pratat med en egen dator eller surftelefon. Få särskilda boenden hade, innan vi startade det här projektet, gemensamma datorer som boende eller dagbesökande kom åt. Nu, under projektets gång, har varje plats fått minst en egen surfplatta, säger Lillemor Engholm Guy, projektledare.

Boende har deltagit i brukarträffar där de har berättat vilka tjänster de är intresserade av, så att urvalet av digitala tjänster blir så relevant som möjligt.

– Vår tanke när projektet är slut är att de boende ska ha fler möjligheter till att utnyttja digitala tjänster. De ska till exempel kunna läsa böcker via bibliotekets app Biblio, ringa samtal via Skype, lyssna på Spotify och ha möjlighet att använda kalender- och olika påminnelseappar som hjälper dem att planera och få struktur på vardagen, säger Lillemor.

Personalen är färdigutbildad i juni 2020. Då är Lillemors förhoppning att kommunerna ska ha tillräckliga resurser att kunna erbjuda mer digitala tjänster. Cheferna på de särskilda boenden och bibliotek som deltar i projektet samt personer som ansvarar för utbyggnaden av it inom kommunerna är delaktiga i projektet.

– I Motala och Ödeshög finns ambitioner om att boende ska ha tillgång till digitala tjänster, men hur snabbt det går eller hur det kommer att se ut kan jag inte svara på. Samtidigt blir det ju allt vanligare att vi har egna surfplattor och smartphones som vi tar med oss till det boende vi flyttar till när vi blir gamla och nya digitala tjänster kommer, så behovet förändras hela tiden, säger hon.

Bibliotekspersonalen arbetar redan i dag med digital handleding och de kommer efter den här utbildningen bland annat ha mer kunskap om vilka olika appar som kan vara hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar, menar Lillemor. Omvårdnadspersonalen kommer efter utbildningen att lättare kunna koppla i hop individer med olika typer av önskade appar och appar som kan underlätta vardagen och göra att de boende känner mer självständighet.

Publicerad 11 October 2019 08:59