Vadstena klostermuseum invigdes i samband med Heliga Birgittas 700-årsjubileum 2003.

Vadstena klostermuseum invigdes i samband med Heliga Birgittas 700-årsjubileum 2003. Foto: Carolina Fransson

Klostermuseet riskerar att läggas ner

Birgittastiftelsen klarar inte längre av att driva det

VADSTENA. Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena kan försvinna. Birgittastiftelsens ideella förening, som driver museet, har inte längre möjlighet att driva det. Om inte en ny huvudman tar över inom två år kommer det att läggas ner, berättar Berit Ljunggren i stiftelsen.

Av
Carolina Fransson

Birgittastiftelsens styrelse arbetar aktivt för att klostermuseet ska finnas kvar och omvandlas till ett nationellt ämnesmuseum. Det är för stort och kostar för mycket att hyra för att man ska ha möjlighet att driva det ideellt.

Hittills har stiftelsen hyrt museifastigheten av Statens Fastighetsverk, SFV, för 12 000 kronor om året. Från och med januari nästa år skulle den hyran höjas till att ligga på nära 300 000 kronor om året, enligt nya hyresregler från SFV. För att inte höjningen skulle bli så chockartad har stiftelsen förhandlat om att hyran för de kommande tre åren ska ligga på 30 000 kronor om året. Därefter ska den vara indexreglerad och hamna på cirka 300 000 kronor. Det är för mycket, enligt stiftelsen.

Klostermuseet drivs ideellt av Birgittastiftelsen och intäkterna kommer från entréavgifter, avgifter för guidade visningar, försäljning samt från bidrag och donationer. Förra året hade museet en omsättning på 1,8 miljoner kronor varav 1,1 miljon var från försäljning och 700 000 kronor från bidrag och donationer. Det räcker inte för underhåll och personalkostnader, enligt stiftelsen. Berit menar också att även om hyran sänks klarar inte stiftelsen av att driva vidare museet i längden. Det behövs satsas mer på museet än vad man i dag har möjlighet till, menar hon.

– Det är ett för stort ansvar för en ideell förening att driva det. Vi måste hitta en annan huvudman med mer styrka bakom och ser gärna att det blir ett nationellt museum. Museet visar en viktig del av Sveriges historia. Det öppnade 2003 och det vore hemskt tråkigt att behöva lägga ner det samtidigt som vi fyller 20 år, säger hon.

Magnus Oscarsson (KD).

Magnus Oscarsson (KD). Foto: Carolina Fransson

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) från Ödeshög vill rädda museet genom att försöka se till att det blir ett ökat statligt ansvar för museet. I september skrev han en motion till Riksdagen om att det statliga ansvaret för klostermuseet bör öka. Nyligen mötte han, med anledning av detta, representanter från Birgittastiftelsen och museichefen Lilliann Gillmark för att få veta mer om museet och det arbete som görs här.

Oscarsson kommer att ställa en interpellation till kulturminister Amanda Lind (MP) om ett ökat statligt ansvar.

– Jag ser det här museet som mycket värdefullt. Historiens vagga finns här och vi måste hålla den här frågan levande, säger han.

Publicerad 01 November 2019 16:28