Annicki Oscarsson (KD) är kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög.

Annicki Oscarsson (KD) är kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög. Foto: Pressbild/Arkiv/Pernilla Alsén

Därför höjer Ödeshög kommunalskatten och sparar 11,2 miljoner

Annicki Oscarsson (KD): "Vi har en plan"

ÖDESHÖG.

Ödeshögs kommun höjer skatten från 21,60 till 22,60 kronor per hundralapp med start år 2020. Samtidigt ska 11,2 miljoner kronor sparas på tre år och nya investeringar göras.

Av
Lotta Hofström

– Att höja skatten är inget vi gör lättvindigt. Vi har gjort ett gediget arbete med att genomlysa ekonomin och har en plan, säger Annicki Oscarsson (KD) som är kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget om skattehöjning och besparingar kommer från den styrande majoriteten KD, S och C och beslutet väntas tas i kommunfullmäktige i november.

– Det är egentligen 19 miljoner som vi behöver spara. Men vi höjer skatten och sparar 11,2 miljoner för att kunna hålla kvaliteten i verksamheterna, förklarar Oscarsson.

Bland annat ska samverkan med andra kommuner öka och taxor och avgifter, som för serveringstillstånd och försäljning av alkohol och tobak, höjas. Redan finns samarbete med Mjölby och Boxholm om krisberedskap, säkerhet och brottsförebyggande arbete och just nu utreds samarbete inom miljö, hälsoskydd och räddningstjänst med intilliggande kommuner.

– Kraven på kommunerna ökar från staten och då kanske inte alla kommunerna kan ha all service. Det handlar inte bara om att sänka kostnader utan om att hitta kompetent personal, säger hon.

Majoriteten föreslår att kommunens organisation bantar genom att slå ihop nämnder och minska antalet politiker för mindre administration. 22 politiker kan försvinna.

– Det är roligt att vi är många politiker i en så liten kommun, och då kan det vara roligare att engagera sig politiskt, men samtidigt behöver vi se över effektiviseringar överallt. Mer av det politiska arbetet som idag sker i nämnder kan komma att bedrivas i partiarbetet. Vi politiker måste också minska vår kostym. Det är inte självklart mer demokratiskt att vara många politiker, säger Annicki Oscarsson.

Det ligger nu ett förslag från KS att kultur- och fritidsnämnden läggs ned och att dess verksamheter går upp i andra nämnder.

– Men vi ska inte bara spara. För att kunna ge den service som medborgaren ska ha kommer vi att rusta, bygga om och ut förskola och skola, äldrevård bredband och infrastruktur, fortsätter hon.

Orsaken till det ekonomiska läget är, enligt majoriteten, en kombination av en minskad ekonomisk tillväxt i Sverige, att landets demografi förändrats - antalet äldre och barn ökar vilket gör att en krympande grupps skatteintäkter ska räcka till fler - samt att försörjningsstöd och behov av insatser från socialnämnden ökar.

Samtidigt har kommunernas kostnadsutjämningsbidrag, där rika stöttar upp fattigare kommuner, slagit hårt mot Ödeshög eftersom man budgeterat för fem miljoner kronor 2019 som man inte fick.

– Det kom som en överaskning. Förmodligen får Ödeshög 5,4 miljoner nästa år men vi kan inte räkna med kostnadsutjämningsbidraget i framtiden. Här kan vi både vinna eller förlora beroende på hur det går i andra kommuner, säger Annicki Oscarsson.

En sparplan för slutet av 2019 kommer att göra att kommunen som helhet får ett nollresultat, men socialnämnden väntas gå back drygt tre miljoner på grund av ett ökat tryck på bland annat försörjningsstöd.

– Ökningen på försörjningsstöd härleder till två saker: Nu landar kostnader för migration och invandring, som staten tidigare tagit ansvar, för på kommunerna. Och den andra delen är att fler svenskfödda får socioekonomiska problem eller blir arbetslösa, säger Annicki Oscarsson.

Publicerad 06 November 2019 00:02