Sedan ett år tillbaka kan föräldrar i Ödeshögs kommun hålla koll på när barnen åker skolskjuts och var de befinner sig.

Sedan ett år tillbaka kan föräldrar i Ödeshögs kommun hålla koll på när barnen åker skolskjuts och var de befinner sig. Foto: Adobe Stock

Mobilapp för säkrare skolskjuts – så gick det

Appen "Ombord förälder" används i Ödeshög kommun

ÖDESHÖG.

Mobilappen "Ombord förälder" köptes in av kommunen för att föräldrar ska få information om barnens dagliga skolskjutsresor. Nu har ett år gått – hur har det gått?

Av
Lotta Hofström

Föräldrar är positiva till den nya mobilappen, enligt Eva Thörnow som är skolskjutssamordnare på Ödeshög kommun. Men det har varit en del teknikstrul.

– Det är beklagligt men det har att göra med den mänskliga fakton och tekniken som inte alltid är hundraprocentig. Men appen har en hög funktionalitet och fungerar till 99 procent, säger hon.

Sedan ett år tillbaka är alltså appen "Ombord förälder" igång. Det finns en surfplatta i varje skolbuss, som körs av en entreprenör, som gör att skolpersonal och föräldrar kan följa skolbussen i realtid på en kartbild.

– Det är en säkerhetsfråga att veta var bussen befinner sig om det skulle hända någonting. Utöver det har vi också information om vem, vilka elever, som förväntas åka på bussen, säger Eva Thörnow.

Föräldrarna kan genom appen få en påminnelse om när ens barn klivit på eller av bussen.

– Med ett personligt busskort kan barnet blippa vid på- och avstigning Det blir ett meddelande till vårdnadshavaren att nu har Elsa klivit på eller av bussen. Jag kan se i systemet att sju elever var med på bussen och det kan jag vid behov meddela till rektor och föräldrar, förklarar hon.

Så här ser elevernas busskort ut.

Så här ser elevernas busskort ut. Foto: Privat

Chaufförerna som kör skolskjutsen har fått utbildning vid flera tillfällen, och ska hjälpa till att uppmuntra eleverna att använda busskortet.

– Att komma ihåg att använda det är lättare för de yngre än de äldre som inte är vana, avslutar Thörnow.

Varje barn har fått en unik QR-kod kopplad till sig för att säkerställa att bara behöriga personer får tillgång till uppgifterna. Sedan GDPR infördes kan företag inte ha listor med personuppgifter att spara.

Publicerad 24 November 2019 00:00